Baker Olsen

Lokalt drevet bakeri med ferske bakevarer og kafé

8–20 (18)

Bakeri og kafé

Vi er et lokalt drevet bakeri som tilbyr ferske bakevarer laget fra grunnen av. Her kan du nyte våre bakevarer i vår kafe, eller du kan ta de med deg dersom du ønsker det. På formiddagen vil du også få med deg bakeren i arbeid i bakeriet som er åpent og synlig fra kafeen.

www.bakerolsen.no