Baker Olsen

Lokalt drevet bakeri med ferske bakevarer og kafé

8–20 (18)
01.04.202013:28 Anne-Stine Gjervoldstad

Bakeri og kafé

Vi er et lokalt drevet bakeri som tilbyr ferske bakevarer laget fra grunnen av. Her kan du nyte våre bakevarer i vår kafe, eller du kan ta de med deg dersom du ønsker det. På formiddagen vil du også få med deg bakeren i arbeid i bakeriet som er åpent og synlig fra kafeen.

www.bakerolsen.no